us cn es fi fr it jp tw

Aromatherapy Times lehden toimitukselliset avustukset

Aromaterapia Times lehti toivottaa avustusta alan kirjoittajilta. Kannustamme kirjoittajia kirjoittamaan artikkeleita aromaterapiasta, eteerisistä öljyistä, täydentävästä terveydenhoidosta, monesta tieteenalasta ja liiketoiminnan harjoittamisesta. Avustukset voivat tulla eri muodoissa; tutkielmina, tapaustutkimuksina, perinteisten menetelmien uudelleenarviointina, kirja-arvosteluina ja uusimpien päivitysten vaikutuksina alalle. Lehtemme tämän hetkinen levikki on 5000 ammattilaista ympäri maailmaa ja se on tehokas tapa lisätä profiiliasi. Huomaathan, että emme maksa avustajillemme emmekä veloita osallistumisesta, sillä pidämme sitä molempia osapuolia hyödyttävänä yhteistyönä.

Lehtemme koostuu seuraavista osioista:

 • Eteeriset öljyt
 • Hyvinvointi
 • Hyvä terveys
 • Liiketoiminnan tuki
 • Henkisyys
 • Jäsenosio
 • Koulutus


Ehdotusten yleisohjeet

Artikkelit tulee olla 800 - 1300 sanaa. Lehtemme tarkoituksena on kouluttaa yleisöä täydentävän terveydenhoidon eduista ja siksi artikkeleiden tulee täyttää kriteerimme olemalla opettavia eikä myyntiä edistäviä. Artikkelin loppuun avustajat voivat kirjoittaa yhteystietonsa. Jokaiseen artikkeliin olisi hyvä lisätä ainakin yksi kuva (resoluutio vähintään 300 dpi). Kuvia tulisi heijastaa artikkelin sisältöä eivätkä niissä saa olla logoja. Logoihin meillä on erilaisia mainosmahdollisuuksia.

Kaikki artikkelit tulee kirjoittaa korkeatasoisesti ja oikolukea kielioppivirheistä ennen toimittamista. Emme hyväksy luonnoksia. Jokaisen kirjoittajan tulee ottaa yhteyttä toimittaja Lauren Alleniin koskien aihetta, jonka he haluavat julkaistavaksi ja tarvittaessa neuvonantoa. Pyrimme lehtemme olevan mahdollisimman monipuolinen, joten tiettyjä aiheita ei julkaista uudelleen saman vuoden aikana. Valmis artikkeli lähetetään osoitteeseen office@ifaroma.org otsikolla "Aromaterapia Timesin artikkelin anomus", jotta se voidaan viipymättä lähettää oikeaan osastoon. Liitä mukaan kirjoittajan nimi, artikkelin otsikko, enintään 300 sanan tiivistelmä artikkelista ennakkohyväksyntää varten sekä yhteystiedot.

Kerrothan meille, mikäli artikkelisi on julkaistu jo aiemmin. Kaikki Aromatherapy Times omaa kaikki julkaistujen artikkeleiden tekijänoikeudet. Jos haluat julkaista artikkelisi uudelleen, julkaisun alkuperä on mainittava.

Artikkelit tulee lähettää julkaisijalle IFAn toimistoon. Toimitus tarkastaa artikkelit. Kaikki kirjoittajat saavat tarkistuksen tulokset kirjallisesti mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Toimituksen päätös on lopullinen. Lisätietoa tarvittaessa, he antavat suosituksia ja pyytävät lähettämään sen uudelleen kahden viikon aikana. Lähettäjä todistaa, että julkaistavaksi lähetettävä on alkuperäinen eikä sitä ole tarkoitus julkaista muualla.

Formaatti

 • Artikkelit tulee lähettää sähköpostitse Microsoft Wordilla, jotta voimme muotoilla tyyliä ja kirjasinlajia lehtemme mukaiseksi
 • Artikkelit eivät saa ylittää 2,000 sanaa, tähän sisältyvät viitteet ja alaviitteet. Mikäli artikkeli ylittää tämän rajan, on se jaettava kahteen osaan ja toimittaa samaan aikaan
 • Artikkelin otsikon tulee edeltää tekstiä sekä tiivistää artikkelin pääosiot
 • Nimi ja kirjoittaja näkyy otsikossa. Huomaathan, että emme julkaise artikkelia, jossa tekijänä on yrityksen nimi. Kaikki pätevyys- ja jälkiliitteet voi siteerata artikkelin lopussa
 • Lihavoi alaotsikot, jotta ne ovat helppolukuisia
 • Sisennyksen sijasta, kappaleiden väliin tulee jättää tyhjä rivi
 • Kaikki alaviitteet tulee numeroida ja viittaukset lisätä artikkelin loppuun
 • Viittauksissa tulee mainita kirjan nimi, tekijä, sivun numero, josta informaatio on lainattu sekä teoksen julkaisuvuosi
 • Kirjoittajan vastuulla on hoitaa käytettävälle materiaalille lupa, kuvat mukaan luettuina
 • Toimita kuvat graafiselle suunnittelijalle tekstistä erotettuna ja merkitse kuvien paikka kursiivilla. Kuvat tulee lähettää JPEG-muodossa

Määräajat

 • Kevät 2015 – 22. helmikkuuta
 • Kesä 2015 – 3. toukokuuta
 • Syksy 2015 – 12. elokuuta
 • Talvi 2015 – 16. marraskuuta

 

News Feed