us cn es fi fr it jp tw

Opetettavia erityiskurssseja

IFA voi tarjota erilaisia erikoiskursseja käytöntöön ja kouluun sisällyttäen. IFAlla on kursseja tasojen 2-5 välillä, joka antaa kurssitarjoajille mahdollisuuden järjestää heidän erityismarkkinoihin soveltuvan kurssin. Jokainen IFAn kurssi noudattaa opetuksen oppimäärää tai opetusoppaan ja tukea kurssin pitämiseen. Opetettavissa olevia kursseja ovat:


Ammatillinen aromaterapian diplomikurssi

Aromaterapian diplomikurssi on kurssi niille, jotka haluavat opettaa edistyneellä tasolla ja tarjota opiskelijoille aromaterapian diplomin. Aromaterapian diplomin lukusuunnitelma sisältää ammatin viimeisimmät muutokset sekä julkisia havaintoja hoidoista. Siinä on selkeät tavoitteet ja oppimistulokset, jotka määrittävät kunkin moduulin sisällön ja arviointiperusteet. Oppimäärä sisältää anatomiaa ja fysiologiaa, aromaterapiaa, aromaterapeuttista hierontaa, liiketoiminnan opintoja sekä tutkimuksia.  

Kurssin sisältö on aromaterapiassa taso 4 ja kliinisessä aromaterapiassa taso 5. IFAn diplomikurssi edellyttää 60 ohjattua opintotuntia, 680 valvottua opetusta, joista 250 tuntia on valvottuja ja 430 itseopsikelutuntia (portfolio, hankkeet ja tapaustutkimuksia). Kurssi kestää vähintään 9 kuukautta ja kurssin päätyttyä IFAn ulkoinen tarkastaja arvio opiskelijat. Kurssi sisältää käytännön tutkimuksia, aromaterapian teorian tutkimuksia sekä anatomian ja fysiologisia tutkimuksia.

Valmistuttuaan opsikelijasi saavat kansainvälisesti tunnustetun pätevyyden, joka sisältää kansalliset ammatinharjoittamisen standardit (NOS), avoimen opiston verkkostandardit sekä täyttää kansallisten tutkintojen viitekehyksen (NQF) vaatimukset. Opiskelija saavat oikeuden käyttää nimen ja ammattinimikkeen (Dip.) jälkeen MIFA-liitettä. Opiskelijasta tulee tämän jälkeen IFAn täysivaltainen jäsen ja käyttää IFAn laatumerkkiä, joka on tunnustettu joidenkin yksityisten terveydenhuoltojen vakuutusyhtiöissä, lisenssivapauksiin ja CNHC:n automaattiseen rekisteröintiin ym. Lisätietoja saat klikkaamalla »» »


Ammatillinen eteerisen öljyterapian (PEOT) kurssi

PEOT kurssi on tarkoitettu niille, jotka haluavat opettaa perusteellista eteeristen ja carrier öljyjen tutkimista sekä niiden käyttöä ilman aromaterapeuttista hierontaa. PEOT on suunnattu terveydenhuollon ammatinharjoittajille sekä täydentävä lääketieteen eli akupunktuurin, ravitsemusterapeutin, refleksiologin, farmaseutin, tuotevalmistajan, esteetikon, parfymistin, hirojan jne. harjoittajille. Kurssi yhdistää kliinisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lähestymistavan, sisältäen eteeristen öljyjen tiedettä, hajuaistiterapiaa, yksityiskohtaisen aromaterapeuttisen moduulin luontaisista ainesosista ja niiden käytöstä, perustuotteet, vältettävät ainesosat sekä opastusta luonnonmukaisten hoitojen valmistuksesta. Opiskelija tutustuu erilaisiin tutkimus- (väitöskirja, kenttätyö, tutkimushankkeet, kurinalaista yhteistyötä sekä oppii yhdistämään tietoa perinteisestä lääketieteestä ja tutkimukseen perustuvista kliinisistä tutkimuksista.

PEOT kurssi edellyttää 725 ohjattua oppituntia, joista 275 tuntia on valvottuja opetusta ja 450 itseopiskelutuntia (tapaustutkimuksia, tutkimushanke ja yrityshankkeita). Kurssi kestää vähintään 9 kuukautta ja sen päätyttyä IFAn ulkoinen tarkastaja arvioi opiskelijat. Kurssi sisältää  tutkimusteoriaa sekä anatomian ja fysiologian tutkimusta. Opiskelijalta edellytetään viiden luontaisen lääkkeen tuottamista. Kurssi mahdollistaa sekä luokka- että etäopiskelun.

Valmistuttuaan opiskelijasi saavat kansainvälisesti tunnustetun pätevyyden, joka sisältää kansalliset ammatinharjoittamisen standardit (NOS), avoimen opiston verkkostandardit sekä täyttää kansallisten tutkintojen viitekehyksen (NQF) vaatimukset. Opiskelija saavat oikeuden käyttää nimen ja ammattinimikkeen (Dip.) jälkeen MIFA - EOT-liitettä. Opiskelijasta tulee tämän jälkeen IFAn PEOT jäsen ja käyttää IFAn laatumerkkiä. Lisätietoja saat klikkaamalla tästä »» »


Aromakosketuksen kurssi hoivahenkilökunnalle

Aromakosketuksen hoivahenkilön kurssi on räätälöity opettamaan aromaterapiaa niille, jotka ovat parhaillaan hoitoalalla sekä mahdollistaa myös pätevien ammattilaisten sisällyttää uusia taitoja niiden nykyisiin käytäntöihin. Se on suunnattu  markkinarakoon ja mahdollistaa joustavan aikataulun. Kurssin opetus perustuu opetusmanuaaliin, jossa on selkeästi määritellyt osiot ja se sisältää tietoa useasta eteerisestä öljystä ja niiden soveltamisesta hoitoon. Osallistujat oppivat työskentelemään erilaisissa ympäristöissä ja eri ikäryhmissä. Kurssi opettaa osallistujia sisällyttämään eteeriset öljyt kosketuksiin, pääasiassa vanhusten, lasten ja helpottamaan stressiä fyysisesti ja psyykkisesti rajoittuneille.

Aromakosketuksen kurssi koostuu 5 ”hands on” käytännön päivästä, ylimääräinen päivä on omistettu arvioitiin. 35 tunnin kurssi voidaan kattaa kokopäiväisinä koulutuksina tai osa-moduuleissa. Kurssin 35 valvomattoman tunnin osio perustuu käytännön tehtäviin asiakkaiden kanssa. valvomatta osa kurssin perustuu kurssin ohjaajan ja asiakkaiden kanssa sovituilla käytännön harjoitteluilla.

Oppilaat arvioidaan muodollisesti erilaisin käytännön ja kirjallisin tehtävin sekä edellytämme luomaan portfolion, josta käy ilmi suoritetut kurssit. Aromaterapiakosketuskurssin suorittaneet saavat IFAn todistuksen ammatillisesta pätevyydestä sekä tason 2 aromaterapiasta.  Lisätietoja saat klikkaamalla tästä »» »

 

ITEC - IFAn Aromatherapy diplomin päivityskurssi

Tämä kurssi on erityisesti niille, jotka opettavat ITEC aromaterapiakurssia joko Englannissa (QCF taso 3 Englanti valtuutus: QAN 600/5505/4) tai kansainvälisesti (QCF taso 3 kansainvälinen valtuus: QAN 100/2403/7) ja haluavat päivittää kurssin IFAn aromaterapian diplomikurssiksi.  

Kurssi kattaa yhden kahdesta käsikirjasta, riippuen kumpaa kurssia sillä hetkellä opetat: "IFAn ITEC aromaterapia Britanniassa" ja "IFAn ITEC aromaterapia kansaivälisesti". Käsikirjat koostuvat ITEC kurssin ja IFAn aromaterapian opetussuunnitelman eroista, sisältäen aromaterapiaa, hierontaa, anatomiaa ja fysiologiaa, liiketoimintaa sekä ammatinharjoittamista. Kurssin tavoitteena on helpottaa kurssin tarjoajien sisällyttää kurssi kouluihin ja ehkäistä sekä palveluntarjoajille ja opiskelijoille toistoa.

ITEC kurssitarjoajien tulee ensin liittyä IFAn kumppanikouluksi ja rekisteröidä oppilaat IFAan ITEC kurssin ajaksi. ITEC kurssin suoritettuaan opiskelijoilta edellytetään kumppanuusjäsenyyttä. Opettajan on tämän jälkeen rekisteröidyttävä IFAn opetukseen ja opittava kurssien erot oppineena kouluttajana ja suoritettava arvointi. Valmistuttuaan koulu voi aloittaa iFAn Aromaterapian diplomin päivityskurssin ja opiskelijoilta edellytetään osallistumista IFAn tentteihin, anatomiaa ja fysiologiaa lukuunottamatta.  Koulun onnistuneet IFAn tentit voivat tulla IFAn Aromaterapian diplomikurssin tarjoajiksi ja opettajsta tulee  laillinen opettaja.

 

     News Feed